Informacje dla studentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus+
 

W ramach programu Erasmus + możesz wyjechać na semestr studiów lub staż do krajów biorących udział w programie. Jeżeli spełnisz wymagania rekrutacyjne, zostanie przyznane Ci stypendium pokrywające część kosztów pobytu. Twoje prawa i obowiązki w trakcie wyjazdu opisane zostały w Karcie studenta Programu Erasmus+.

Udział w programie to doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie CV, naukę języków obcych oraz przeżycie niepowtarzalnej przygody i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.

Obecnie Akademia posiada kilkadziesiąt instytucji partnerskich, zachęcamy jednak do zgłaszania Koordynatorowi programu  Erasmus+ indywidualnych propozycji nawiązania współpracy z innymi uczelniami i przedsiębiorstwami, które znajdują się w krajach objętych programem.

Program Erasmus + dba o równość szans, dlatego zapewnia podwyższane stawki stypendialne dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2018/2019 – pobierz

Zasady przyznawania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w ramach programu Erasmus +, rok akademicki 2018/19 – pobierz

Tabele rozkładu ocen Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierzDecyzja w sprawie zasad rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach projektu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku w roku akademickim 2018/2019 (w ramach umowy KA 103-2018) z dnia 15.10.2018 (Rekrutacja uzupełniająca) – pobierz

Tabela nr 1 – Ocena kompetencji językowych – pobierz

Lista uczelni partnerskich – pobierz