Rekrutacja 2024

Aktualności

 

 

Zakończyliśmy kursy w ramach projektów stART w Gdańsku, w czerwcu odbyły się:
Performance Art in Theory and Praxis – dr Anka Leśniak
Artist on the Move – dr Andrzej Karmasz
Printmaking course of Fine Art Lithography (II edycja) – dr Łukasz Butowski

Fotorelacja – przejdź na stronę

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
"Uczelnia wobec potrzeb studentów niepełnosprawnych"

Szkolenie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbędzie się w dniach:
10-11 października 2022 w godzinach 11.00-15.00
w podziemiach Wielkiej Zbrojowni.

Szkolenie jest organizowane przez IRSW Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, a prowadzone przez panią Annę Rutz 

Dzień 1 (poniedziałek)
1. Niepełnosprawność w odbiorze społecznym. Model społeczny niepełnosprawności/ język włączający/ jak mówić i rozmawiać o niepełnosprawności?
2. Potrzeby w procesie edukacji wynikające z niepełnosprawności: wzroku, słuchu, ruchu oraz z trudnościami poznawczymi (spektrum autyzmu, trudności psychiczne).
3. Dobre praktyki w komunikacji z osobami o różnych niepełnosprawnościach.
4. Trudne sytuacje.
5. Racjonalne wsparcie – jak wspierać nie obniżając wymagań?

Dzień 2 (wtorek)
5. Trzy wymiary dostępności: architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa – zakres podstawowy.

*** Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w ramach przerw kawowych***

Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową na adres: international@asp.gda.pl do 3 października 2022.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, pokój 111.


Szkolenie jest organizowane i finansowane w ramach: Projektu „stART w Gdańsku – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt.
„Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. Halina Malijewska              


 

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołączyła do grona laureatów
konkursu NAWA "SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2021".
Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej kierowanej do zagranicznych studentów oraz
wzrost zainteresowania i udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach
kształcenia gdańskiej ASP.
W ramach projektu "stART w Gdańsku – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku" uruchomione zostaną 4 intensywne kursy prowadzone w
języku angielskim dla 50 studentów zagranicznych:
Printmaking course of fine art lithography (2 edycje)
Artist on the move
Performance Art in Theory and Praxis

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2022 – 30 sierpnia 2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 238 714,70 PLN i jest finansowana przez NAWA ze środków Unii
Europejskiej w ramach PO WER.

Wniosek został opracowany przez Zespół projektowy:
Dr Adam Świerżewski
Dr Łukasz Butowski
Dr Andrzej Karmasz
Dr Anna Leśniak
Aleksandra Paciorkiewicz, Hanna Świętnicka, Karolina Kalinowska – Biuro Współpracy i
Umiędzynarodowienia
Marta Chełmińska – Biuro Programów Infrastrukturalnych i Badawczych

 

 

Projekt „stART w Gdańsku – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt.
„Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.