Struktura organizacyjna systemu

Rektor i/lub Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształceniasprawujący nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem i wdrażaniem SZiDJK

Prorektor ds. Kształcenia, Studentów i Doktorantów prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

Komisja ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakośći Kształcenia:

prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska – Przewodnicząca,
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik – Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich,
dr Marek Wrzesiński – przedstawiciel Wydziału Malarstwa,
dr Łukasz Butowski – przedstawiciel Wydziału Grafiki,
prof. ASP dr hab. Maciej Świtała – przedstawiciel Wydziału Architektury i Wzornictwa,
prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz – przedstawiciel Wydziału Rzeźby i Intermediów,
prof. Robert Florczak – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
Dorota Kozicka, przedstawiciel samorządu studenckiego,
Julia Sieńkowska, przedstawiciel samorządu studenckiego,
mgr Wojciech Radtke – przedstawiciel samorządu doktoranckiego,
mgr Teresa Płotkowiak – przedstawiciel samorządu doktoranckiego,
prof. Ludmiła Ostrogórska – z głosem doradczym,
prof. Piotr Józefowicz – z głosem doradczym

Wydziałowe Zespoły ds Jakości Kształcenia

dostęp do składów na wydziałach

Audytor ds. Jakości Kształcenia

Kierownik Działu Kształcenia mgr Agnieszka Świętojańska-Łuć