Rekrutacja 2023

Kontakt

Dom angielski

ul. Chlebnicka 13/16, 80-830 Gdańsk
58 301 28 16

Magdalena Kołodziej
58 301 77 24, 506 961 226
akademik@asp.gda.pl


Jedna z najbardziej okazałych kamienic mieszczańskich Gdańska

Zbudowana została w latach 1568-1570 przez Hansa Kramera. Budynek zajął dwie sąsiadujące parcele, przez co można było wyposażyć go w imponującą fasadę o szerokości 15,5m i wysokości 30m, ozdobioną bogatą dekoracją rzeźbiarską. W XVII wew. wielką sień budynku wykorzystywali na swe zebrania i nabożeństwa kupcy angielscy przebywający w Gdańsku, co dało kamienicy nazwę. W XVIII i XIX wew. pełniła ona funkcję zajazdu a potem hotelu.

Według niektórych Nazwa Dom Angielski jest wynikiem zniekształcenia pierwotnej nazwy Dom Anielski, wywodzącej się najprawdopodobniej od postaci Anioła znajdującego się na szczycie budynku. W 1945 budynek został dużym stopniu zniszczony. Jego odbudowę zakończono w latach 70. XX wieku, obecnie mieści się w nim Dom Studenta, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku oraz Galeria ASP.

It was built in the years 1568–1570 by Hans Kramer. As the building was erected on two neighbouring lots, it could be provided with an impressive façade of 15.5 m in breadth and 30 m in height, with rich sculptural decorations. In the 17th century, English merchants staying in Gdańsk used the spacious entrance hall of the building to conduct meetings and church services, which gave the house its name. In the 18th and 19th centuries it served as an inn, and later as a hotel.

According to some, the name English House is a result of a deformation of the original name, Angel’s House, which most likely referred to the figure of an angel located at the top of the building. In 1945, the building was to a great extent destroyed. Its renovation was completed in the 1970s. Currently it houses the Dormitory, the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, and the Gallery of the AFA.