Rekrutacja 2024

Kadencja 2016-2020 /Archiwum/

17.10.2022

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Architektury informuje, że uzupełniające wybory przedstawicieli Wydziału Architektury do Senatu Uczelni, odbędą się 24 października 2022 roku o godzinie 13:00 w Baszcie. W wypadku nieuzyskania wymaganej frekwencji (obecność przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania) Komisja wyznacza drugi termin na godzinę 13:30, dzień i miejsce pozostają bez zmian.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

14.10.2022

Termin wyborów na Kierunku Fotografia został ustalony na środę 19.10 na godzinę 17:40.

Małgorzata Wisniewska

12.10.2022

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Wzornictwa informuje, że uzupełniające wybory przedstawicieli Wydziału Wzornictwa do Senatu Uczelni, odbędą się 19 października 2022 roku o godzinie 14:00 w sali 208. W wypadku nieuzyskania wymaganej frekwencji (obecność przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania) Komisja wyznacza drugi termin na godzinę 14:30, dzień i miejsce pozostają bez zmian.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko

06.10.2022

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Grafiki informuje, że uzupełniające wybory przedstawiciela Wydziału Grafiki do Senatu Uczelni odbędą się 12 października 2022 roku o godzinie 14:40 w Audytorium Wielkiej Zbrojowni. W wypadku nieuzyskania wymaganej frekwencji (obecność przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania) Komisja wyznacza drugi termin na godzinę 15:00, dzień i miejsce pozostają bez zmian.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

 


09.06.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza do uczestnictwa w wyborach przedstawicieli Wydziału Architektury i Wzornictwa do Senatu ASP.

Wybory zostaną przeprowadzone zdalnie w dniu 16.06.2020, w godz. 10:00-14:00 oraz dnia 17.06.2020, w godz. 10:00-14:00.

Przewodniczący Komisji
Bogumił Oświęcimski

pobierz

04.06.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza na zebranie wyborcze w grupie wyborczej studenci, które odbędzie się online 18.06.2020, według harmonogramu:

Malarstwo, godz. 10:00

Grafika, godz. 11:00

AiW, godz. 12:00

RiI, godz. 13:00

Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową.

02.06.2020

Ogłaszam, że zebranie w Grupie Wyborczej Pracowników Akademickich Wydziału Rzeźby i Intermediów, w celu wyłonienia przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020/24, odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca 2020 r. o godz. 11 00 w Audytorium Wielkiej Zbrojowni (Gdańsk, Targ Węglowy 6).


Przewodniczący WKW
Wojciech Sęczawa

02.06.2020

Ogłaszam, że zebranie w Grupie Wyborczej Pracowników Akademickich Wydziału Grafiki, w celu wyłonienia przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020/24, odbędzie się we wtorek 16 czerwca 2020 r. o godz. 11 00 w Audytorium Wielkiej Zbrojowni (Gdańsk, Targ Węglowy 6).

Przewodniczący WKW
Grzegorz Radecki

01.06.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Malarstwa, zaprasza na zebranie wyborcze, które odbędzie się w środę 3 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00 w Audytorium.
W trakcie zebrania zostaną wybrani przedstawiciele Wydziału Malarstwa do Senatu na kadencję 2020/2024

pobierz

21.05.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza do tworzenia list kandydatów do Senatu w grupach pracowników Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Intermediów, Grafiki, Architektury i Wzornictwa. Termin: 25.05 – 1.06.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową.

19.05.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza na zebranie wyborcze w grupie wyborczej Doktoranci, które odbędzie się online, według harmonogramu:

26.05 (do godz. 16:00) - tworzenie listy kandydatów

27.05 (czwartek), godz. 11.00  - głosowanie 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową.

18.05.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza na zebranie wyborcze w grupie pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi, które odbędzie się online, według harmonogramu:

25-27.05 - tworzenie listy kandydatów

28.05 (czwartek), godz. 11.00  - głosowanie 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową.

Ogłoszenie – pobierz

18.05.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza na zebranie wyborcze w grupie pracowników jednostek pozawydziałowych (w tym ZHITS), które odbędzie się online, według harmonogramu:

25.05 (poniedziałek) 8.00 – 16.00 - tworzenie listy kandydatów

26.05 (wtorek), godz. 15.00  - głosowanie 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową.

Ogłoszenie – pobierz

15.04.2020

Oświadczenie firmy Ansta dot. ankiet wyborczych w systemie Akademus – pobierz

09.04.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje: Spotkanie prezentacyjne kandydata na Rektora odbędzie się w trybie telekonferencji na platformie Google Meet 21 kwietnia (wtorek) o godzinie 11:00. 

Terminarz czynności wyborczych znajduje się na stronie: https://www.asp.gda.pl/akademia/wybory-2020/harmonogram,661

Ogłoszenie – pobierz

10.02.2020

Zapraszam na zebranie wyborcze w grupie pracowników jednostek pozawydziałowych (w tym ZHITS), które odbędzie się w poniedziałek 17 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej gmachu głównego Akademii. W trakcie zebrania wybrani zostaną przedstawiciele do Kolegium Elektorów.

Informacja – pobierz

10.02.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza na zebranie wyborcze Grupy Pracowników Architektury i Wzornictwa, na którym zostaną wyłonieni przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów, które odbędzie się w środę, 19 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w Audytorium, Gmach Główny ASP.

10.02.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza na zebranie wyborcze Grupy Pracowników Grafiki, na którym zostaną wyłonieni przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów. Zebranie odbędzie się we wtorek 18 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 w Domu Angielskim, ul. Chlebnicka 13/16 w sali 302.

Informacja – pobierz

8.02.2020

Uchwała nr 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7.02.2020 w sprawie podziału mandatów Kolegium Elektorów Uczelni – pobierz

05.02.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza ASP w Gdańsku ogłasza, że we wtorek 18 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w Małej Zbrojowni odbędą się wybory w grupie wyborczej pracowników Rzeźby i Intermediów do Kolegium Elektorów.

Informacja – pobierz

04.02.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza ASP w Gdańsku ogłasza, że we wtorek 17 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali nr 132 gmachu głównego Akademii odbędą się wybory w grupie wyborczej Doktoranci do Kolegium Elektorów.

Informacja – pobierz

31.01.2020

Uczelniana Komisja Wyborcza ASP w Gdańsku ogłasza, że we wtorek 11 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w Audytorium gmachu głównego Akademii odbędą się wybory w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów.

Informacja – pobierz

30.01.2020

Uchwała Senatu nr 7/2020 z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia zmian w Ordynacji Wyborczej Rektora oraz Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kadencję 2020-2024 – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 7/2020, Ordynacja Wyborcza Rektora oraz Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kadencję 2020-2024 uwzględniająca zmiany -pobierz

  1. zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora Akademii sztuk pięknych w Gdańsku – pobierz
  2. sylwetka kandydata na Rektora – pobierz
  3. lista poparcia kandydata na Rektora – pobierz
  4. klauzula RODO – pobierz

23.01.2020

Uczelniana Komisja Wyborczas Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza, że w poniedziałek 17.02.2020 r. o godz. 14.00, w sali 132 odbędą się wybory w grupie doktorantów do Kolegium Rektorów

ogłoszenie – pobierz

20.01.2020

OGŁOSZENIE dotyczyczące obowiązków spełnienia wymagań określonych w Art. 20 p.1-7 członków Kolegium Elektorów – pobierz
INFORMACJA o złożeniu oświadczenia – pobierz
OŚWIADCZENIE dla Elektorów – pobierz
OŚWIADCZENIE lustracyjne – pobierz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH /w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/ – pobierz