Intermedia, spec. Fotografia, II stopnia ---- rekrutacja

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

SPECJALNOŚĆ: Fotografia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Intermedia – specjalność Fotografia obejmuje jeden etap w skład którego wchodzą:

Przegląd teczki złożonej z dokumentacji artystyczno-projektowej lub dokumentacji pracy licencjackiej,

  1. maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
  2. wymagane minimum – 20 pkt.

Rozmowę kwalifikacyjną, przedmiotem której jest analiza zrealizowanych przez kandydata prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku,

  1. maksymalnie do uzyskania – 25 pkt.
  2. wymagane minimum – 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 55 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego.

Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia II stopnia specjalność Fotografia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji, realizacjami interdyscyplinarnymi łączącymi sztukę z nauką. Są w sposób naturalny obszarem o podwyższonym poziomie poszukiwań w realizowanych w pracowniach. Oprócz osób kontynuujących studia artystyczne, bardzo dobrze odnajdują się na tym kierunku osoby po studiach z obszaru nauk ścisłych, humanistycznych i technicznych, które w swoim doświadczeniu uznają fotografię za istotny obszar warsztatu i ekspresji.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia II stopnia specjalność Fotografia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który nie tylko oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Dla absolwentów specjalności fotografia jest ważnym elementem refleksji i praktyki twórczej.