Grafika, II stopnia, specjalność Grafika Artystyczna

Rok akademicki 2019/2020

Dodatkowy nabór

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika Artystyczna

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika specjalność grafika artystyczna obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

a) maksymalnie do uzyskania – 50 pkt.
b) wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

Harmonogram

01.09.2019
niedziela

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

13.09.2019
piątek

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 23:59

16.09.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59
/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

17.09.2019
wtorek

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna:

Przegląd teczki złożonej z prac graficznych (kandydat wybiera spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe);

Prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, portfolio lub prezentacja CD

Godzina: 10:00
Miejsce: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

Na prace w teczce powinny składać się oryginalne prace graficzne (kandydat wybiera spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe) – w liczbie 10-20 prac.

Prezentacja pracy licencjackiej odbywa się w formie pokazu portfolio lub prezentacji multimedialnej. Opcjonalnie można dołączyć wybrane, oryginalne elementy dyplomu licencjackiego. Prezentację należy odtworzyć na własnym laptopie, ewentualnie dostarczyć komisji plik zapisany w formacie PDF na płycie CD (pendrive nie będzie akceptowany).

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

18.09.2019
wtorek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów
Godzina: 10:00

Limit przyjeć – 4 osoby

 

Student zagłębia się w alchemiczne działania w dziedzinie rysunku, malarstwa, czy grafiki artystycznej. Staje się kreatorem i odkrywcą, podejmuje przemyślane działania poparte solidnym wykształceniem zdobytym na bazie doświadczenia praktycznego. Pogłębia praktycznie swoją wiedzę z zakresu druku artystycznego, jest świadomy swych manualnych możliwości coraz bardziej docenianych w dzisiejszym cyfrowym świecie. Bazując na działaniach, osiągnięciach „mistrzów” tworzy własną, indywidualną, niepowtarzalną i unikatową sztukę współczesną.
Absolwent może funkcjonować na rynku komercyjnym jako animator sztuki w instytucjach kultury i sztuki prywatnych i publicznych, muzeach, galeriach, może być krytykiem, komentatorem działań artystycznych lub też w dzisiejszym konsumpcyjno – korporacyjnym świecie ma możliwość bycia twórcą niezależnym podejmującym świadome, samodzielne działanie na polu sztuki – bycia artystą niezależnym.

Galeria