Wzornictwo, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Dodatkowy nabór

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Wzornictwo obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:


Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierającą materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum – 5 pkt.


Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum - 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w kontekście problematyki wybranego kierunku
a) maksymalnie do uzyskania - 30 pkt.
b) wymagane minimum – 11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

*Portfolio
Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

 

Tematy z grupy zagadnień związanych z problematyką kierunku Wzornictwo, studia II stopnia - pobierz

Harmonogram

12.08.2019
poniedziałek

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

9.09.2019
poniedziałek

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

9.09.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

17.09.2019
wtorek

 

 

Etap – Rozmowa kwalifikacyjna (harmonogram)


Godz.
10:00
Miejsce: Sala Konferencyjna, Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej)
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Dokumentację artystyczno-projektową (portfolio) potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich – maksymalny format A3.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl), w dziale Harmonogram egzaminów, w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

UWAGA: Na egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

17.09.2019
wtorek

(wieczorem)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU oraz listy kandydatów, ktoryz zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl)

26.09.2019
czwartek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk, Sekcja Nauczania, I p. pok. 133

Limit miejsc – 2 osoby

 

Po dyplomie licencjackim możesz ruszyć w świat, ratować wymierające gatunki albo ćwiczyć survival w dżungli. Ale chyba lepiej jeszcze wrócić na studia magisterskie. Na pierwszym stopniu można próbować wszystkiego – złapać pojęcie, o co chodzi z tym designem. Drugi stopień to już specjalistyczna wiedza w wybranych przez Ciebie dziedzinach. Tu dojrzewasz do bycia profesjonalistą.

Te studia zmieniają, dają wycisk. Tu uczysz się dostrzegać problemy i poszukiwać ich rozwiązań. Jednak studiując projektowanie, masz też sporo okazji do twórczej zabawy. To przygotowuje do pracy projektantów. Po studiach nasi absolwenci pracują jako projektanci odzieży, obuwia, biżuterii, oświetlenia, mebli, komunikacji wizualnej, pociągów, statków i setek innych produktów. Możesz do nich dołączyć.

A jeśli zmienisz zdanie i po studiach zajmiesz się czymś innym niż projektowanie, to design thinking, którego uczymy, będzie pomocne w wielu dziedzinach.

Galeria