FAK – Feministyczna Akcja Kreatywna

Celem działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego FAK - Feministycznej Akcji Kreatywnej jest szczególne zwrócenie uwagi na obszar szeroko rozumianego wykluczenia. Współczesne perspektywy feministyczne w sposób wyraźny eksplorują w teorii i w praktyce figurę Innego, bardzo często traktowany jako obcy, tym samym niebezpieczny bo nieznany. Aktywizm na rzecz istot ludzkich i nieludzkich stanowi podstawę dla feminizmu, który ukierunkowany jest na troskę  wobec wszystkich czujących istot. Wykorzystujemy narzędzie nam bliskie, czyli sztukę, przez którą należy zmieniać zdegradowaną przez człowieka rzeczywistość. Obca jest nam struktura wertykalna, czy centralna. Nasze działania powinny mieć charakter równościowy, współodczuwający, empatyczny i niewykluczający. Ważna jest dla nas praca kolektywna oparta na zaufaniu i szacunku. Animal Liberation/Human Liberation.

 

Opiekun koła dr Katarzyna Lewandowska


Zarząd
Przewodnicząca - Justyna Aksinowicz
Wiceprzewodnicząca - Daria Szarmach
Sekretarz - Paweł Kasprzak