Współpraca i prawo własności intelektualnej w ASP

Materiały Komisji do spraw Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej

 

  1. Procedury związane z podejmowaniem współpracy – 3 procedury;
  2. Zestawienie wzorów umów i porozumień; 
  3. Co należy uwzględnić w planowaniu budżetu projektu;
  4. Kalkulator honorariów z umów i zleceń; 
  5. Słownik pojęć związanych z komercjalizacją;
  6. Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
  7. Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
  8. Strategia Zarządzania Własnością Intelektualną Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

 

Biuro programów infrastrukturalnych i badawczych

kontakt:
mgr Marta Chełmińska
email: marta.chelminska@asp.gda.pl
tel.: 58 301 28 01 w. 19

 

Wszystkie materiały dostępne są w systemie Akademus w zakładce E-dysk.