Badania lekarskie

  1. Każdy kandydat przyjęty na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza Medycyny Pracy z którym uczelnia ma podpisaną umowę. 
  2. Uczelnia będzie honorować również wszelkie prawidłowo wystawione zaświadczenia lekarskie wykonane przez inne Ośrodki Medycyny Pracy.
  3. Z otrzymanym skierowaniem wraz z opisem czynników szkodliwych należy udać się do lekarza Medycyny Pracy w celu przebadania pod kątem zagrożeń jakie będą występować podczas zajęć na ASP.

    Pliki do pobrania:
    • Opis czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących na kierunkach prowadzonych w ASP w Gdańsku – pobierz
  4. Kandydat jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku, wydanego przez lekarza Medycyny Pracy do pok. 133 najpóźniej do 30.09.2018 r.
  5. Zaświadczenie takie musi być wystawione na formularzu zawierającym odwołanie się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2014 r., poz.1144), określać zdolność do studiowania na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.