Kandydaci z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci.

Forma pomocy osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Komisją Rekrutacyjną po osobistym zgłoszeniu się Kandydata do pracownika Sekcji Organizacji Kształcenia z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.