Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK uruchomione zostaną 1 czerwca 2018 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane poniżej.

1 krok

Rejestracja w IRK

 1. Zarejestruj się w systemie IRK;
 2. Sprawdź poprawność danych;
 3. Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, identyczne jak te które złożysz wraz z dokumentami w przypadku przyjęcia na studia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 4. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji). 

2 krok

Zapis na kierunek i opłata rekrutacyjna 

 1. Zaloguj się do IRK;

 2. Zapisz się na kierunek lub kierunki studiów w odpowiednim terminie.

Zapis na kierunek musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji. Terminy egzaminów i rejestracji w IRK.

UWAGA:  Wymagane jest składanie dokumentów w formie papierowej.
Liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego.
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
z dopiskiem: Rekrutacja Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie.
LUB
osobiście
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
pok. 133 

3 krok

Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne 

W zakładce Kierunki/Specjalności możesz sprawdzić szczegółowe zasady postępowania na dany kierunek  w tym opis egzaminu wstępnego.

Uwaga: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

4 krok

Ogłaszanie list przyjętych na studia 

Zgodnie z Terminarzem egzaminów, listy osób przyjętych zostaną ogłoszone:

5 krok

Uzupełnienie danych w IRK 

Jeżeli jesteś na liście osób przyjętych:

 1. Zaloguj się ponownie na konto w IRK;
 2. Uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.
 3. Opłać na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) dokumenty:
  1. wydanie indeksu 4 zł;
  2. wydanie legitymacji doktoranckiej 17 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”); 

6 krok

Składanie dokumentów 

Osoby, które znalazły się na liście osób przyjętych składają dodatkowe dokumenty. Dokumenty dostarcza się przez 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu listy kandydatów.

Teczkę z dokumentami można dostarczyć osobiście, przez zaufaną osobę trzecią, kurierem bądź pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego).

Niedostarczenie kompletu dokumentów w odpowiednim terminie przyjmuje się jako rezygnację kandydata z podjęcia studiów. 

Uwaga: Należy upewnić się, że w teczce, która zostanie wysłana pocztą znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

7 krok

Decyzja 

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności oczekuj na decyzję o przyjęciu na studia.