Grafika, niestacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Dodatkowy nabór

Studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa – 5 sem.

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika, specjalność grafika projektowa, obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

a) maksymalnie do uzyskania – 50 pkt.
b) wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

Harmonogram

01.09.2019
niedziela

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

13.09.2019
piątek

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 23:59

16.09.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dokonania opłaty

Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

17.09.2019
wtorek

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna:

Przegląd teczki złożonej z prac graficznych (kandydat wybiera spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja)

Prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, portfolio lub prezentacja CD

Godzina: 10:00

Miejsce: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

Na prace w teczce powinny składać się oryginalne prace graficzne (kandydat wybiera spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja) – w liczbie 10-20 prac.

Prezentacja pracy licencjackiej odbywa się w formie pokazu portfolio lub prezentacji multimedialnej. Obowiązkowo  oryginały prac, opcjonalnie można dołączyć wybrane, oryginalne elementy dyplomu licencjackiego. Prezentację należy odtworzyć na własnym laptopie, ewentualnie dostarczyć komisji plik zapisany w formacie PDF na płycie CD (pendrive nie będzie akceptowany).

 

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

18.09.2019
wtorek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Limit przyjęć – 2 osoby 

 

Kierunek grafika w systemie niestacjonarnym koncentruje się na budowaniu u absolwentów umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych nie zapominając o kompetencjach z zakresu szerokopojętej sztuki.

Galeria