Kontakt

Biuro Rekrutacji

W zastępstwie od 28 sierpnia 2019 r.:

Janina Damaszke

biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

tel. 58 301 28 01 wew. 55
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 133

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 12:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 12:00-14:00
Środa – dzień bez przyjęć

mgr Anna Kowalska

biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 12:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 12:00-14:00
Środa – dzień bez przyjęć