Opłaty

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne określaną corocznie odpowiednim Zarządzeniem Rektora ASP w Gdańsku.

Wysokość opłat związanych z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/20 – pobierz plik

Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów.

Opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta wygenerowany po zapisie na wybrany kierunek w Panelu Kandydata w systemie IRK.

Dla osób dokonujących opłat rekrutacyjnych z kont zagranicznych:
IBAN – PL
BIC/SWIFT – WBKPPLPP

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przepływ opłat między kontem, z którego zlecono przelew, a kontem Kandydata w IRK trwa od kilku godzin do kilku dni (w zależności od formy płatności jaką wybierze Kandydat). Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli stwierdziłeś, iż prawidłowo dokonałeś opłaty rekrutacyjnej lecz system IRK jej nie odnotował, ostatniego dnia rejestracji na kierunku należy:

  • dostarczyć do Biura Rekrutacji lub do komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku wydrukowany oryginał dowodu wpłaty

lub
• przesłać skan lub zdjęcie dowodu wpłaty na adres e-mail pracownika Biura rekrutacji: 

mgr  Anna Kowalska
e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 16
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 101

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje możliwość zwrotu dokonanej opłaty w przypadku:

  • rezygnacji z przystąpienia do egzaminów wstępnych, minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego -pobierz plik
  • nadpłaty lub nieuruchomienia kierunku przez ASP w Gdańsku.

Podanie o zwrot z podpisem osoby zainteresowanej należy składać osobiście w Biurze Rekrutacji lub wysłać jako skan na adres e-mail 

mgr Anna Kowalska
e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 16
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 101

Opłata za legitymację studencką

Na podstawie § 36. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861), w ASP w Gdańsku obowiązuje opłata:
• za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22,00 zł,

W systemie IRK Panelu Kandydata zostanie wskazany indywidualny numer konta bankowego do opłaty za legitymację studencką (pod warunkiem zakwalifikowania kandydata na listę osób wstępnie zakwalifikowanych).