Uchwała Senatu – tryb i warunki rekrutacji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) oraz zgodnie z treścią art.266 przepisów wprowadzających, Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dostosował uchwałę określającą zasady przyjmowania na studia laureatów olimpiad stopnia centralnego oraz uchwałę określającą warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 do wymagań określonych w ustawie.  Zmiany dotyczące powyższych kwestii publikujemy poniżej.

  • Uchwała Senatu nr 24/2019 z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – pobierz
  • Uchwała nr 63/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – pobierz