Uchwała Senatu – tryb i warunki rekrutacji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) oraz zgodnie z treścią art.266 przepisów wprowadzających, Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dostosował uchwałę określającą zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz uchwałę określającą warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie.  Zmiany dotyczące powyższych kwestii publikujemy poniżej.

  • Uchwała nr 15/2018 z dnia 30 maja 2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – pobierz
  • Uchwała Senatu nr 32/2018 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 19.12.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 15/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30.05.2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – pobierz (3779kB)
  • Uchwała Senatu nr 33/2018 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. – pobierz
  • Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu nr 32/2018 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020pobierz (418kB)
  • Załącznik nr 9, do Uchwały Senatu nr 32/2018 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Terminarz Rekrutacyjny na Rok Akademicki 2019/2020pobierz (283kB)
  • Załącznik nr 10, do Uchwały Senatu nr 32/2018 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Szczegółowe zasady rekrutacji dodatkowej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020pobierz (282kB)