Architektura Przestrzeni Kulturowych, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:


Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierającą materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum – 5 pkt.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum – 5 pkt.
 

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w kontekście problematyki wybranego kierunku
a) maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
b) wymagane minimum – 11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

*Portfolio
Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 10 osób.

Wyniki rekrutacji --->

 

Tematy z grupy zagadnień związanych z problematyką kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych, studia II stopnia - pobierz

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

04.07.2019
czwartek

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 12:00

04.07.2019
czwartek

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 12:00

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

05.07.2019
piątek

 

 

Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godziny:
9:00-13:00
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: 204 II piętro

Na egzamin należy przynieść:
a.    Dokumentację artystyczno-projektową (portfolio) potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich – maksymalny format A3.
b.    Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl), w dziale Harmonogram egzaminów, w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

UWAGA: Na egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

06.07.2019
sobota

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU oraz listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

15.07.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

 

O kierunku

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.

Andrzej Pniewski

więcej o projektowaniu dla kultury w tekście Jana Sikory: http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21367018,architektura-przestrzeni-kulturowych.html