Wzornictwo, I stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Wzornictwo obejmuje:

I etap
Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów w zakresie sztuk projektowych na Kierunku Wzornictwa. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

 

II etap
Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów poprzez:
a) analizę zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac, dokonaną w kontekście problematyki wybranego kierunku.

  • maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.

b) analizę odpowiedzi kandydatów na zadane im pytania dotyczące podstawowego, teoretycznego zakresu problematyki wybranego kierunku

  • maksymalnie do uzyskania – 10 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
b) wymagane minimum w II etapie – 2 pkt.


Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 130 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 22 osoby.

 

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

22.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

22.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

24.06.2019
poniedziałek

I Etap – część I – Egzamin Praktyczny
Rozpoczęcie egzaminu godzina:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
ołówki (miękkie, średnio-twarde i twarde), gumka do zmazywania, markery, cienkopisy, długopisy, kredki, farby plakatowe, nożyk do papieru, liniał do cięcia, nożyczki, linijka, cyrkiel, ekierki)

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (Karta pobytu, paszport).

25.06.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Praktyczny
Godziny: 9:00 – 13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk  (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
ołówki (miękkie, średnio-twarde i twarde), gumka do zmazywania, markery, cienkopisy, długopisy, kredki, farby plakatowe, nożyk do papieru, liniał do cięcia, nożyczki, linijka, cyrkiel, ekierki)

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (Karta pobytu, paszport).

26.06.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl)

27.06.2019
czwartek

 

oraz

28.06.2019
piątek

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Imienna lista kandydatów przypisanych do danego dnia egzaminacyjnego będzie wywieszona wraz z wynikami z I etapu oraz opublikowana na stronie na stronie internetowej www.asp.gda.pl).

Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00- 19:00

Miejsce:Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość(Karta pobytu, paszport).

29.06.2019
sobota

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl

08.07.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny:
15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk, Sekcja Nauczania, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

 

O kierunku

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 3 letnich studiach 1-go st. dostępnych jest 6 pracowni wzornictwa oraz projektowanie graficzne.