Wzornictwo, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Wzornictwo obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:


Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierającą materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum – 5 pkt.


Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum - 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w kontekście problematyki wybranego kierunku
a) maksymalnie do uzyskania - 30 pkt.
b) wymagane minimum – 11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

*Portfolio
Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 23 osoby.

Wyniki rekrutacji --->

 

Tematy z grupy zagadnień związanych z problematyką kierunku Wzornictwo, studia II stopnia - pobierz

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

28.06.2019
piątek

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

28.06.2019
piątek

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

29.06.2019
sobota

Opublikowanie imiennej listy kandydatów przypisanych do danego dnia egzaminacyjnego – strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Harmonogram
Do godz. 15:00

01.07.2019
poniedziałek

 

oraz

 

02.07.2019
wtorek

Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

Godziny:
9:00-13:00
13:00-14:00 przerwa
14:00-18:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).|
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Dokumentację artystyczno-projektową (portfolio) potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich – maksymalny format A3.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl), w dziale Harmonogram egzaminów, w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

UWAGA: Na egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

03.07.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU oraz listy kandydatów, ktoryz zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl)

11.07.2019
czwartek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk, Sekcja Nauczania, pok. 101

 

O kierunku

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 2 letnich studiach magisterskich znajdują się pracownie takie jak: projektowania produktu, produktu przemysłowego, mebla seryjnego, okrętów, projektowania ergonomicznego, design eksperymentalny i komunikacja wizualna.