Grafika, specjalność Grafika Artystyczna, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020


Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika Artystyczna

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika specjalność grafika artystyczna obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

a) maksymalnie do uzyskania – 50 pkt.
b) wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 14 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

25.06.2019
wtorek

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 20:00

25.06.2019
wtorek

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 20:00
/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

26.06.2019
środa

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna:

Przegląd teczki złożonej z prac graficznych (kandydat wybiera spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe);

Prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, portfolio lub prezentacja CD

Uwaga zmiana godziny!

Godzina: rozpoczęcie od godz. 13:00
Miejsce: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

Na prace w teczce powinny składać się oryginalne prace graficzne (kandydat wybiera spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe) – w liczbie 10-20 prac.

Prezentacja pracy licencjackiej odbywa się w formie pokazu portfolio lub prezentacji multimedialnej. Opcjonalnie można dołączyć wybrane, oryginalne elementy dyplomu licencjackiego. Prezentację należy odtworzyć na własnym laptopie, ewentualnie dostarczyć komisji plik zapisany w formacie PDF na płycie CD (pendrive nie będzie akceptowany).

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

27.06.2019
środa – Uwaga zmiana daty i godziny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów
Godzina: 10:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń przy Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Grafiki: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, strona internetowa www.asp.gda.pl )

04.07.2019
środa – Uwaga zmiana daty

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do godziny: 15:00
Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

 

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i praktyki dotyczących druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych. Zdobył ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu rysunku i malarstwa, zaznajomił się z zagadnieniami związanymi z fotografią artystyczną. Posiada zdolność rozpoznawania i wykorzystywania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi dla tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrują się na poszukiwaniu indywidualnej drogi w zakresie grafiki artystycznej. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki projektowej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju. Dodatkowo zostaje stworzona możliwość uczęszczania na zajęcia na innym wydziale ASP w ramach tzw. przedmiotu ogólnouczelnianego.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla realizacji zawodowej absolwenta na rynku sztuki, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Ponadto wiedza i kompetencje uzyskane w ramach pracowni projektowych umożliwiają realizację zadań związanych z rynkiem komercyjnym. Absolwent posiada umiejętność przygotowania zaawansowanych prac w pracowni graficznej, łączenia technik graficznych, wykonania pracy rysunkowej lub malarskiej, przygotowania cyklu artystycznych zdjęć, opracowania dzieła multimedialnego, także w animacji poklatkowej.