Grafika, specjalność Grafika Artystyczna, II stopnia

Rok akademicki 2020/2021


Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika Artystyczna

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika specjalność Grafika Artystyczna, obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród technik takich jak: linoryt, serigrafia, litografia, techniki metalowe, techniki cyfrowe), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej
– obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

  1. maksymalnie do uzyskania 50 pkt,
  2. wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i praktyki dotyczących druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych. Zdobył ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu rysunku i malarstwa, zaznajomił się z zagadnieniami związanymi z fotografią artystyczną. Posiada zdolność rozpoznawania i wykorzystywania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi dla tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrują się na poszukiwaniu indywidualnej drogi w zakresie grafiki artystycznej. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki projektowej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju. Dodatkowo zostaje stworzona możliwość uczęszczania na zajęcia na innym wydziale ASP w ramach tzw. przedmiotu ogólnouczelnianego.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla realizacji zawodowej absolwenta na rynku sztuki, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Ponadto wiedza i kompetencje uzyskane w ramach pracowni projektowych umożliwiają realizację zadań związanych z rynkiem komercyjnym. Absolwent posiada umiejętność przygotowania zaawansowanych prac w pracowni graficznej, łączenia technik graficznych, wykonania pracy rysunkowej lub malarskiej, przygotowania cyklu artystycznych zdjęć, opracowania dzieła multimedialnego, także w animacji poklatkowej.