Grafika, studia niestacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa – 5 sem.

Zapisz się na studia

 

Opłata dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia – pobierz

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika, specjalność grafika projektowa, obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

a) maksymalnie do uzyskania – 50 pkt.
b) wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 22 osoby.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 23:59

29.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty

Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna:

Przegląd teczki złożonej z prac graficznych (kandydat wybiera spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja)

Prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, portfolio lub prezentacja CD

Godziny: rozpoczęcie od godz. 10.00

Miejsce: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

Na prace w teczce powinny składać się oryginalne prace graficzne (kandydat wybiera spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja) – w liczbie 10-20 prac.

Prezentacja pracy licencjackiej odbywa się w formie pokazu portfolio lub prezentacji multimedialnej. Obowiązkowo  oryginały prac, opcjonalnie można dołączyć wybrane, oryginalne elementy dyplomu licencjackiego. Prezentację należy odtworzyć na własnym laptopie, ewentualnie dostarczyć komisji plik zapisany w formacie PDF na płycie CD (pendrive nie będzie akceptowany).

 

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

02.07.2019
wtorek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć

Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń przy Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Grafiki: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, strona internetowa www.asp.gda.pl )

09.07.2019
wtorek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów

Do godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?
Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych.
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu projektowania / kreacji: fotografii, ilustracji, grafiki edytorskiej i typografii, identyfikacji wizualnej, projektowania UX/UI, projektowania opakowań oraz niezbędne kompetencje w prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów w dziedzinie projektowania wizualnego (definiowane w trakcie procesu edukacyjnego jako projektowanie otwarte). Dodatkowo absolwent dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu prawa autorskiego, metody rozwiązywania problemów projektowych opartej na Design Thinking, historii projektowania, teorii mediów. Poszerzenie kompetencji z zakresu sztuk pięknych stanowi wiedza i praktyka z zakresu malarstwa, rysunku i sitodruku.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem / kreacją graficzną. Tworzą innowacyjną przestrzeń do pogłębienia wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas I stopnia studiów projektowych lub pracy zawodowej na rynku. Rozbudowują potrzebę pogłębionej konstatacji w zakresie świadomego operowania komunikatem wizualnym.

Grupa przedmiotów kierunkowych:
- Fotografia projektowa/kreacyjna
- Ilustracja kreacyjna/infograficzna
- Grafika edytorska i typografia
- Identyfikacja wizualna, responsywne budowanie tożsamości wizualnej
- Projektowanie UX/UI
- Projektowanie form reklamowych i opakowań
- Projektowanie otwarte

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej, nowych mediach; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.