Grafika, studia niestacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika specjalność Grafika Projektowa, obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

  1. maksymalnie do uzyskania – 50 pkt.
  2. wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?
Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych.
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu projektowania / kreacji: fotografii, ilustracji, grafiki edytorskiej i typografii, identyfikacji wizualnej, projektowania UX/UI, projektowania opakowań oraz niezbędne kompetencje w prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów w dziedzinie projektowania wizualnego (definiowane w trakcie procesu edukacyjnego jako projektowanie otwarte). Dodatkowo absolwent dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu prawa autorskiego, metody rozwiązywania problemów projektowych opartej na Design Thinking, historii projektowania, teorii mediów. Poszerzenie kompetencji z zakresu sztuk pięknych stanowi wiedza i praktyka z zakresu malarstwa, rysunku i sitodruku.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem / kreacją graficzną. Tworzą innowacyjną przestrzeń do pogłębienia wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas I stopnia studiów projektowych lub pracy zawodowej na rynku. Rozbudowują potrzebę pogłębionej konstatacji w zakresie świadomego operowania komunikatem wizualnym.

Grupa przedmiotów kierunkowych:
- Fotografia projektowa/kreacyjna
- Ilustracja kreacyjna/infograficzna
- Grafika edytorska i typografia
- Identyfikacja wizualna, responsywne budowanie tożsamości wizualnej
- Projektowanie UX/UI
- Projektowanie form reklamowych i opakowań
- Projektowanie otwarte

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej, nowych mediach; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.