Malarstwo, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ: Malarstwo

KIERUNEK: Malarstwo

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo obejmuje dwa etapy.

I etap
Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 50 pkt.
  • egzamin z malarstwa – 50 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap
Przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności
i predyspozycje artystyczne kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna – analiza prac zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego
w kontekście problematyki wybranego kierunku.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 40 pkt.
b) wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego
- 140 pkt.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na Wydziale Malarstwa to niepowtarzalna atmosfera tworzona przez ludzi, których połączyła pasja tworzenia i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej, zarówno w granicach malarstwa sztalugowego, z zastosowaniem tradycyjnych technologii, jak i dzieł z wykorzystaniem intermedialnych środków wyrazu.

U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edukacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko rozumiany rozwój.

Oferujemy udział w plenerach, warsztatach i wystawach, a także bogatą ofertę stypendialną oraz wyjazdy zagraniczne do jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

Perspektywy zatrudnienia

Kim jesteś po ukończeniu naszego Wydziału? Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery; wszechstronnym twórcą, potrafiącym działać również w przestrzeni publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje). Nabyte umiejętności wykorzystasz przy tworzeniu scenografii teatralnych i filmowych, ilustrując książki, projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.