Malarstwo, specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2019/20

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ: Malarstwo

KIERUNEK: Malarstwo,

SPECJALNOŚĆ: Sztuka w Przestrzeni Publicznej

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Malarstwo i Malarstwo – specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej, jest wspólne i obejmuje dwa etapy.

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

egzamin z rysunku – 50 pkt.
egzamin z malarstwa – 50 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności i predyspozycje artystyczne kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna – analiza prac zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego w kontekście problematyki wybranego kierunku.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 40 pkt.
b) wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 140 pkt.

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują swój wybór stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Malarstwo lub na kierunku Malarstwo, specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 10 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

 

Na Kierunek Malarstwo oraz Kierunek Malarstwo specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej obowiązuje 1 wspólny egzamin składający się z 2 etapów i jedna wspólna opłata.

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 23:59

29.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w formie papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

I Etap – część I – Egzamin Praktyczny z rysunku

Godziny:
09:00 – 13:00 1-sza sesja egzaminu /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00 – 15:00 przerwa
15:00 – 19:00 2-ga sesja egzaminu

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 
Sala: Pracownie malarskie na III piętrze.

Na egzamin należy przynieść:

Co najmniej 2 arkusze białego brystolu formatu 100cm x 70cm, ołówki, gumka, czarna kredka, grafit, węgiel rysunkowy, fiksatywa, klipsy do papieru/ taśma papierowa, nożyk.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

02.07.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Praktyczny z malarstwa

Godziny:
09:00 – 13:00 1-sza sesja egzaminu /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00 – 15:00 przerwa
15:00 – 19:00 2-ga sesja egzaminu

Miejsce: np. Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 

Sala: Pracownie malarskie na III piętrze.

Na egzamin należy przynieść:

Co najmniej dwa arkusze białego brystolu/tektury formatu 100cm x 70cm (papier może być uprzednio zagruntowany na biało), farby wodne (tempera, akryl, gwasz), pędzle, szpachle, naczynie na wodę, szmatki, paleta, klipsy do papieru/taśma papierowa, nożyk, suszarka.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

03.07.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu

Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa: www.asp.gda.pl

04.07.2019
czwartek

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd indywidualnie wykonanych prac

Godziny: 9:00-15:00* godzina zamknięcia postępowania może ulec wydłużeniu z uwagi na dużą liczbę kandydatów.

/prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk

Sala: Pracownie rysunkowe na parterze.

Na egzamin należy przynieść:

Teczka zawierająca indywidualnie wykonane prace. Teczka powinna zawierać co najmniej 10 prac malarskich oraz 10 prac rysunkowych. Kandydat może przedstawić także inne, wykonane dowolną techniką realizacje (fotografia, video, prace graficzne, dokumentacja performance lub działań w przestrzeni, realizacje w przestrzeni publicznej itp.)

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

Podczas trwania II etapu, kandydat deklaruje wybór Kierunku Malarstwo lub Kierunku Malarstwo specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej.

05.07.2019
piątek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa: www.asp.gda.pl w dziale wyniki.

12.07.2019
piątek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny:
15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Specjalność Sztuka w przestrzeni publicznej na Wydziale Malarstwa to rzadka możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności jaką nabywa się w trakcie studiów o wszechstronne przygotowanie merytoryczne i technologiczne do działań artystycznych w przestrzeni publicznej.

Do współpracy przy realizacji programu zapraszamy fachowców z różnych dziedzin, zarówno sztuk plastycznych jak i projektowych, tak aby nasi studenci mogli poznać wszystkie aspekty problemów z jakimi będą mieli do czynienia w pracy zawodowej.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej ale także, do pracy w zespole. W czasie studiów organizujemy warsztaty, plenery i inne formy działań poza murami uczelni w ramach których można zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności do zorganizowania i kierowania złożonym projektem artystycznym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii.

U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edukacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko rozumiany rozwój.

Oferujemy udział w plenerach, warsztatach i wystawach, a także bogatą ofertę stypendialną oraz wyjazdy zagraniczne do jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

Perspektywy zatrudnienia

Kim jesteś po ukończeniu naszego Wydziału? Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery; wszechstronnym twórcą, potrafiącym kreacyjnie działać w przestrzeni publicznej (witraże, murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje). Nabyte umiejętności wykorzystasz przy tworzeniu scenografii teatralnych i filmowych, projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują swój wybór stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Malarstwo lub na specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej.