Malarstwo, specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej, jednolite magisterskie – rekrutacja

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

WYDZIAŁ: Malarstwo

KIERUNEK: Malarstwo,

SPECJALNOŚĆ: Sztuka w Przestrzeni Publicznej

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Malarstwo i Malarstwo – specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej, jest wspólne i obejmuje dwa etapy.

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 50 pkt.
  • egzamin z malarstwa – 50 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności
i predyspozycje artystyczne kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna – analiza prac zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego
w kontekście problematyki wybranego kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 40 pkt.
  2. wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego - 140 pkt.

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują swój wybór stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Malarstwo lub na kierunku Malarstwo, specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Specjalność Sztuka w przestrzeni publicznej na Wydziale Malarstwa to rzadka możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności jaką nabywa się w trakcie studiów o wszechstronne przygotowanie merytoryczne i technologiczne do działań artystycznych w przestrzeni publicznej.

Do współpracy przy realizacji programu zapraszamy fachowców z różnych dziedzin, zarówno sztuk plastycznych jak i projektowych, tak aby nasi studenci mogli poznać wszystkie aspekty problemów z jakimi będą mieli do czynienia w pracy zawodowej.

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej ale także, do pracy w zespole. W czasie studiów organizujemy warsztaty, plenery i inne formy działań poza murami uczelni w ramach których można zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności do zorganizowania i kierowania złożonym projektem artystycznym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii.

U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edukacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko rozumiany rozwój.

Oferujemy udział w plenerach, warsztatach i wystawach, a także bogatą ofertę stypendialną oraz wyjazdy zagraniczne do jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

Perspektywy zatrudnienia

Kim jesteś po ukończeniu naszego Wydziału? Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery; wszechstronnym twórcą, potrafiącym kreacyjnie działać w przestrzeni publicznej (witraże, murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje). Nabyte umiejętności wykorzystasz przy tworzeniu scenografii teatralnych i filmowych, projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują swój wybór stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Malarstwo lub na specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej.