Intermedia, I stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Intermedia obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 20 pkt.
  • egzamin specjalistyczny – 70 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku oraz przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności artystyczne. Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
b) wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 120 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 8 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019|
sobota

 

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

29.06.2019
sobota

 

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

 

I Etap – część I – Egzamin z rysunku
Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
ołówek, kredka, sepia, węgiel, długopis, cienkopis, pisak, tusz, 3 brystole białe 100x70, kartki A4, duży arkusz papieru pakowego, nożyk do papieru, taśma klejąca, spinacze lub pinezki do przymocowania kartki do deski

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

02.07.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Specjalistyczny
Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk

Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść: Karta SD/2GB (pozostaje w archiwum Uczelni), ulubiona książka, czasopismo kolorowe, gadżet lub zabawka.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

03.07.2019
środa

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

04.07.2019
czwartek

 

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godzina: od godz. 10:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Teczkę z pracami zawierającą dokumentację działań artystycznych: filmy, performance, fotografie, rysunki itp. (nośniki: karta SD, płyta DVD, przenośny dysk zewnętrzny, format: PDF, MP4). Prace rysunkowe i fotografie można zaprezentować w formie papierowej lub jako odbitki.

05.07.2019

piątek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

12.07.2019
piątek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Godzina: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

O kierunku:

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.