Intermedia, II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Intermedia obejmuje jeden etap w skład którego wchodzą:

Przegląd teczki złożonej z dokumentacji artystyczno-projektowej lub dokumentacji pracy licencjackiej,

  1. maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
  2. wymagane minimum – 20 pkt.

Rozmowę kwalifikacyjną, przedmiotem której jest analiza zrealizowanych przez kandydata prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku,

  1. maksymalnie do uzyskania – 25 pkt.
  2. wymagane minimum – 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 55 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego.

Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.