Intermedia, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Intermedia obejmuje:
Przegląd teczki złożonej z dokumentacji artystyczno-projektowej lub dokumentacji pracy licencjackiej,

a) maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
b) wymagane minimum – 20 pkt.

Rozmowę kwalifikacyjną, przedmiotem której jest analiza zrealizowanych przez kandydata prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku,

a) maksymalnie do uzyskania – 25 pkt.
b) wymagane minimum – 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 55 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 9 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
piątek

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

29.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godzina: od godz. 10:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Teczka analogowa złożona z dokumentacji prac artystyczno-projektowych lub dokumentacji pracy licencjackiej;  lub prezentacja prac w formie cyfrowej (video, dźwięk, fotografia); nośnik danych USB, typy plików MP4, MOV, MP3, JPG.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

02.07.2019
wtorek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

09.07.2019
wtorek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do godziny:
15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.