Wyniki rekrutacji

Intermedia [studia stacjonarne II stopnia]

26.07.2019

  • Alfabetyczna lista osób wpisanych na listę studentów na I rok studiów – pobierz
  • Alfabetyczna lista osób nieprzyjętych na I rok studiów – pobierz
  • Rankingowa lista osób wpisanych na listę studentów na I rok studiów – pobierz
  • Rankingowa lista osób nieprzyjętych na I rok studiów – pobierz

1.07.2019

  • Rankingowa lista kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną ilość punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów – pobierz
  • Rankingowa lista kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów – pobierz