Intermedia, spec. Fotografia, I stopnia --- rekrutacja

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

SPECJALNOŚĆ: Fotografia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Intermedia – specjalność Fotografia obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 20 pkt.
  • egzamin specjalistyczny – 70 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku oraz przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności artystyczne.

Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 120 pkt.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia specjalność Fotografia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji, gdzie medium fotografii jest traktowane w sposób nadrzędny z rozszerzonym programem nauczania.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który nie tylko oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Absolwenci kierunku Intermedia specjalność Fotografia mają w sposób oczywisty opanowane medium fotografii, nie oznacza to jednak że są wykształceni jedynie w tym kierunku – mediów fotografii jest ich dodatkowym atutem.