Wyniki rekrutacji

Intermedia [studia stacjonarne I stopnia, specjalność Fotografia]

26.07.2019

  • Alfabetyczna lista osób wpisanych na listę studentów na I rok studiów – pobierz
  • Alfabetyczna lista osób nieprzyjętych na I rok studiów – pobierz
  • Rankingowa lista osób wpisanych na listę studentów na I rok studiów – pobierz
  • Rankingowa lista osób nieprzyjętych na I rok studiów – pobierz

04.07.2019

  • Rankingowa lista kandydatów wraz z ilością punktów – pobierz
  • Rankingowa lista kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną ilość punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów  -pobierz
  • Rankingowa lista kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów –pobierz

02.07.2019

  • Alfabetyczna lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursowego egzaminu wstępnego – pobierz
  • Alfabetyczna lista kandydatów niedopuszczonych do II etapu konkursowego egzaminu wstępnego – pobierz