Intermedia, spec. Fotografia, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

SPECJALNOŚĆ: Fotografia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Intermedia specjalność Fotografia obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzi:

Przegląd teczki złożonej z dokumentacji artystyczno-projektowej lub dokumentacji pracy licencjackiej,
a) maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
b) wymagane minimum – 20 pkt.

Rozmowę kwalifikacyjną, przedmiotem której jest analiza zrealizowanych przez kandydata prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku,

a) maksymalnie do uzyskania – 25 pkt.
b) wymagane minimum - 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 55 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 9 osób.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 9 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
piątek

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

29.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godzina: od godz. 10:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Teczka analogowa złożona z dokumentacji prac artystyczno-projektowych lub dokumentacji pracy licencjackiej;  lub prezentacja prac w formie cyfrowej (video, dźwięk, fotografia); nośnik danych USB, typy plików MP4, MOV, MP3, JPG.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

02.07.2019
wtorek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

09.07.2019
wtorek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do godziny:
15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia II stopnia specjalność Fotografia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji, realizacjami interdyscyplinarnymi łączącymi sztukę z nauką. Są w sposób naturalny obszarem o podwyższonym poziomie poszukiwań w realizowanych w pracowniach. Oprócz osób kontynuujących studia artystyczne, bardzo dobrze odnajdują się na tym kierunku osoby po studiach z obszaru nauk ścisłych, humanistycznych i technicznych, które w swoim doświadczeniu uznają fotografię za istotny obszar warsztatu i ekspresji.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia II stopnia specjalność Fotografia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który nie tylko oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Dla absolwentów specjalności fotografia jest ważnym elementem refleksji i praktyki twórczej.