Międzywydziałowa specjalność Animacja, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

SPECJALNOŚĆ: Międzywydziałowa Specjalność Animacja

Zapisz się na studia

 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Intermedia – Międzywydziałowa Specjalność Animacja obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzony z zastosowaniem systemyu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu:

  • egzamin z rysunku – 20 pkt.
  • egzamin specjalistyczny – 70 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczajace do II etapu – 50 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego w kontekście problematyki wybranego kierunku oraz przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności artystyczne. Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzamimu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej liczby punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie- 30 pkt.
b) wymagane minimum  do uzyskania w II etapie - 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 120 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 4 osoby.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

 

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

29.06.2019
sobota

 

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019

poniedziałek

 

I Etap – część I – Egzamin z rysunku

Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
ołówek, kredka, sepia, węgiel, długopis, cienkopis, pisak, tusz, 3 brystole białe 100x70, kartki A4, duży arkusz papieru pakowego, nożyk do papieru, taśma klejąca, spinacze lub pinezki do przymocowania kartki do deski

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

02.07.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Specjalistyczny

Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Karta SD/2GB (pozostaje w archiwum Uczelni), ulubiona książka, czasopismo kolorowe, gadżet lub zabawka.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

03.07.2019

środa

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowawww.asp.gda.pl w dziale Wyniki

04.07.2019
czwartek

 

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godzina: od godz. 10:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Teczkę z pracami zawierającą dokumentację działań artystycznych: filmy, performance, fotografie, rysunki itp. (nośniki: karta SD, płyta DVD, przenośny dysk zewnętrzny, format: PDF, MP4). Prace rysunkowe i fotografie można zaprezentować w formie papierowej lub jako odbitki.

05.07.2019
piątek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

12.07.2019
piątek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Godzina: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.