Rzeźba, jednolite magisterskie

Rok akademicki 2019/2020

Studia jednolite magisterskie

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Rzeźba

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Rzeźba obejmuje dwa etapy.

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 40 pkt.
  • egzamin z rzeźby – 50 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności i predyspozycje artystyczne kandydata oraz analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku. Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
b) wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 120 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 12 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina 23:59

29.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

I Etap – część I – Egzamin z rysunku
Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
ołówki (różne rodzaje i grubości), 3 brystole białe 100x70, kartki A4, duży arkusz papieru pakowego, taśma klejąca, spinacze lub pinezki do przymocowania kartki do deski

Uwaga: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zjęciem potwierdzający jego tożsamiość (karta pobytu lub paszport).

02.07.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin z rzeźby
Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Noże  do rzeźbienia, folia do owinięcia rzeźb (mogą być duże worki), drut wiązałkowy, kombinerki.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

03.07.2019

środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu
Godzina: 15:00

Uwaga: W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

04.07.2019
czwartek

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godziny: od godz. 10:00

Miejsce: Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
Teczka z pracami powinna zawierać prace rysunkowe (format i technika dowolna) w ilości 10-15 sztuk oraz dokumentację fotograficzną wykonanych rzeźb (dokumentacja rzeźb może być przygotowana na nośniku elektronicznym- karta SD, płyta DVD w formatach PDF lub JPG).

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

05.07.2019

piątek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.
Godzina: 15:00

Uwaga: W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl, w dziale Wyniki

12.07.2019
piątek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek Rzeźba, jak mało który, dedykowany jest osobom wrażliwym na kształt i formę otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba nacechowane jest wiarą w siłę i aktualność tej dyscypliny sztuki – od stuleci inspirującej, dynamicznej i stale poszerzającej swoje granice. Studia na kierunku Rzeźba pozwolą w najpełniejszy sposób wyrazić swój indywidualny stosunek do świata i sztuki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci naszego kierunku odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Często podejmują pracę dydaktyczną na uczelni macierzystej bądź na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. Naszych studentów i absolwentów zawsze cechowała ponadprzeciętna kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indywidualne walory ubogacone umiejętnością pracy zespołowej sprawiają, że nasi absolwenci z sukcesami kierują lub pracują w zespołach autorskich jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystyczne cele.