Zasady postępowania

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: ukończone studia I lub II stopnia lub ukończone jednolite studia magisterskie.

Przyjęcie na Studia Podyplomowe DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ następuje na podstawie złożonego listu motywacyjnego oraz złożonych kompletnych dokumentów wraz z dowodem opłaty wstępnej.