Limity przyjęć

Minimalnie: 22 osoby

Maksymalnie: 30 osób

W sytuacji nie wypełnienia limitu przyjęć przez słuchaczy edycja studiów podyplomowych może zostać nie uruchomiona.