Ogólne zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 29.06 – 12.07.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 14.09 – 18.09.2020 r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie uruchomiona w terminie: 01.06.2020 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.