Efekty uczenia się

Listy przedmiotów wraz z efektami uczenia się i liczbą pkt ECTS, względem których wnioskodawca może starać się o potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:

Wydział Architektury i Wzornictwa

Procedura potwierdzania efektów uczenia się – pobierz

kierunek: Architektura przestrzeni kulturowych

 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się APK I stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się APK II stopnia – pobierz

kierunek: Architektura Wnętrz

 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się AW I stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się AW II stopnia – pobierz

kierunek: Wzornictwo

 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się WZ I stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się WZ II stopnia – pobierz

Wydział Malarstwa

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz

 • Efekty uczenia się dla kierunku Malarstwo – pobierz

 • Matryca efektów uczenia się – pobierz

Wydział Grafiki

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz

 • Efekty kształcenia dla kierunku Grafika, studia I i II stopnia – pobierz pdf
 • Program studiów I stopnia, Grafika specjalnosć Animacja 2019/2020 – pobierz
 • Program studiów I stopnia, Grafika 2019/2020 – pobierz
 • Program studiów II stopnia, Grafika Artystyczna 2019/2020 – pobierz
 • Progrm sudiów II stopnia, Grafika Projektowa 2019/2020 – pobierz
 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się, Grafika 1 stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się, Grafika Artystyczna 2 stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów obejmujących dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty uczenia się, Grafika Projektowa 2 stopnia – pobierz

Wydział Rzeźby i Intermediów

Procedura potwierdzania efektów uczenia się WRI – pobierz

 • Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku Intermedia I stopnia – pobierz
 • Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku Intermedia II stopnia – pobierz
 • Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla kierunku Rzeźba – pobierz
 • Wykaz przedmiotów – intermedia I stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów – intermedia II stopnia – pobierz
 • Wykaz przedmiotów – rzeźba jedolite magisterskie – pobierz