Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyniki rekrutacji

Grafika [niestacjonarne studia I stopnia]

25.09.2020

Alfabetyczna lista kandydatów wraz z ilością punktów / Przegląd i ocena teczki – pobierz

Rankingowa lista kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną ilość punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów i limitem przyjęć – pobierz

Rankingowa lista kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z ilością punktów – pobierz