Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kandydaci z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Forma pomocy osobom z niepełnosprawnościami w trakcie postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed dniem rozmowy kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych.