Terminarz

Procedura Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 zostanie uruchomiona w terminie: 01.08.2020 r. do 30.08.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 24 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Uzupełnienie ewentualnych braków do 7 września 2020 r.

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych  w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 14.09 – 16.09.2020 r.

Ogłoszenie listy rankingowej: 21 września 2020 r.

Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 22 września 2020 r.

Ogłoszenie listy nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej: 22 września 2020 r.