Wyniki Rekrutacji

21.09.2020

  • Lista rankingowa kandydatów – pobierz
  • Rankingowa lista osób wpisanych na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Rankingowa lista osób nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku- pobierz
  • Lista rankingowa kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punktów na egzaminie konkursowym do szkoły Doktorskiej – pobierz