Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Akty prawne

  • Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Zarządzenie Rektora nr 36/2015 w sprawie ustalenia listy certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia sie – pobierz
  • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za potwierdzenie efektów uczenia – pobierz

Załączniki:

  • Wniosek o potwierdzenie (uznanie) efektów uczenia się – pobierz
  • Odwołanie od trybu przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz