Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Opłaty

Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie.

Zasady pobierania opłat za te usługę, ich wysokość oraz wzór umowy o warunkach odpłatności określają odrębne przepisy wewnętrzne Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kandydat zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.

  • Tabela wysokości opłat związanych z przeprowadzeniem procedury potwierdzania efektów uczenia się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (21,7 KB) docx
  • Wzór umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (151 KB) docx

Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku należy wpłacać na konto bankowe Uczelni:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6
Bank Zachodni WBK S.A. ul. 3 maja 3
1 Oddział w Gdańsku
25 1090 1098 0000 0000 0901 5469

Ze wskazaniem w tytule wpłaty:
„Potwierdzanie efektów uczenia się na kierunku: ......” (Nazwa kierunku)