Rekrutacja 2024

Lista potencjalnych promotorów

2023

prof. dr hab.Bogna Burska
prof. dr hab. Jarosław Bauć
prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka
prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
prof. dr hab. Robert Kaja
prof. ASP dr hab. Adam Kamiński
prof. dr hab. Grzegorz Klaman
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski
prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik
prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki
prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek
prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
prof. Andrzej Pniewski
prof. Wojciech Sęczawa
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

prof. dr hab. Jarosław Szymański
prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski
prof. dr hab. Maciej Świtała
prof. ASP dr hab. Marek Targoński
prof. dr hab. Zbigniew Treppa
prof. Aleksander Widyński
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka
prof.ASP dr hab.Marcin Zawicki

 

Jako kontakt z potencjalnym promotorem zalecamy adres mailowy dydaktyka:
imie.nazwisko@asp.gda.pl

2022

prof. dr hab. Jarosław Bauć
prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk
prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski
prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska
prof. dr hab. Roman Gajewski
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk
prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka
prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
prof. dr hab. Robert Kaja
prof. dr hab. Grzegorz Klaman
prof. dr hab. Jacek Kornacki
prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
prof. ASP dr hab. Jan Sikora
prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
prof. dr hab. Jarosław Szymański
prof. dr hab. Maciej Świtała
prof. ASP dr hab. Marek Targoński
prof. Aleksander Widyński
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka
prof.ASP dr hab.Marcin Zawicki

Jako kontakt z potencjalnym promotorem zalecamy adres mailowy dydaktyka:
imie.nazwisko@asp.gda.pl 

2021

prof. Jarosław Bauć
prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Roman Gajewski
prof. Krzysztof Gliszczyński
prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
prof. Grzegorz Klaman
prof. Jacek Kornacki
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski
prof. Maciej Świtała
prof. Aleksander Widyński
prof.  ASP dr hab. Bogna Burska
prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska
prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka
prof. ASP dr hab. Adam Kamiński
prof. Prof.ASP dr hab. Sławomir Lipnicki
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński
prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek
prof. Andrzej Pniewski
prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
prof. Wojciech Sęczawa
prof. ASP dr hab. Jan Sikora
prof.ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz
prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski
prof. ASP dr hab. Marek Targoński
prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki
prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

 

Jako kontakt z potencjalnym promotorem zalecamy adres mailowy dydaktyka:
imie.nazwisko@asp.gda.pl