Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Terminarz

Procedura dodatkowej Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2022/2023 zostanie uruchomiona w terminie: 12 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. do godz. 15:00

Przyjmowanie dokumentów w wersji papierowej (zgodnie z § 9 pkt. 1 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023): od 1 września 2022 r. do 12 września 2022 r. do godz. 14:00
Dokumenty można przesłać pocztą. Decyduje data dostarczenia dokumentów na Uczelnie.

Uzupełnienie ewentualnych braków w złożonej dokumentacji:  do 16 września 2022 r. do godz. 14:00

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ETAP PIERWSZY bez udziału kandydatek/kandydatów: 
23 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatek/kandydatów dopuszczonych do ETAPU DRUGIEGO postępowania kwalifikacyjnego: 23 września 2022 roku *)  (po godzinie 18:00)

Postępowanie kwalifikacyjne: 23 – 26 września 2022 r.

Ogłoszenie listy rankingowej: 27 września 2022 r.  (po godzinie 15:00)

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej: 28 września 2022 r.

Złożenie dokumentu poświadczającego wykształcenie wraz z oświadczeniem, że dana osoba będzie doktorantką/doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Zgodnie z § 16 pkt.1 i 2 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 do 30 września 2022 r. do godz.14:00

*) UWAGA:
Harmonogram ETAPU II postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany w dniu 23 września 2022 roku  (po godzinie 18:00) bezpośrednio na adres mailowy kandydatek/kandydatów dopuszczonych do II etapu.