Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 26.05.2022 (powołanie Komisji) – przejdź do strony

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 (rekrutacja) – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 15/2022 (ogłoszenie naboru i limit przyjęć) – przejdź do strony