Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wybór promotora

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej powinny skontaktować się z promotorką/promotorem wybraną/ym z listy opublikowanej na stronie ASP i uzgodnić z nią/nim swój projekt rozprawy doktorskiej. Wskazanie konkretnej/go promotorki/promotora i załączenie jej/jego opinii jest konieczne.