Rekrutacja 2023

Rekrutacja uzupełniająca

W tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach, zgodnie z poniższą procedurą.

 

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej nadanym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów:

  1. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których limit przyjęć nie został wypełniony w rekrutacji podstawowej lub wskutek rezygnacji osób wpisanych na listę studentów zwolniły się miejsca i nie ma już na listach osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek, ale nie zmieściły się w limicie przyjęć.
    W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia gdyż znaleźli się poza określonym limitem przyjęć na dany kierunek.
  2. Rekrutacja dodatkowa dotyczy kierunków, na których w rekrutacji podstawowej zakwalifikowano do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć.
    Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej.