Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Rzeźba, studia jednolite magisterskie

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

23.06.2021

Godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

23.06.2021 

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

4. Instrukcja użytkowania komunikatora – pobierz (130 KB) pdf

2427.06.2021

 

ETAP  WSTĘPNY -  PRZESŁANIE TECZKI – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ TECZKI

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie teczki w formie elektronicznej na adres:

 rzezba.jednolite.2021@asp.gda.pl    

Termin nasyłania teczki: od 24.06.2021 od godziny 8.00 do 27.06.2021 do godziny 20.00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Teczka powinna zawierać:

 1. Autorskie portfolio – reprodukcje maksymalnie 20 własnoręcznie wykonanych prac, w tym:
  - minimum 5 rzeźb (w tym co najmniej 3 portrety rzeźbiarskie  w skali 1:1, fotografie powinny być  wykonane na neutralnym tle z uwzględnieniem kilku ujęć z różnych stron);
  - minimum 10 rysunków (w tym przynajmniej 5 rysunków postaci, wskazane jest aby rysunki postaci były na formacie co najmniej 100/70)
 2. List motywacyjny kandydata/kandydatki, uzasadniający chęć studiowania na kierunku Rzeźba (maksymalnie 800 znaków) opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu treści listu oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

 Wymagania formalne:

Reprodukcje prac powinny mieć rozdzielczość 240 dpi, zapisane  jako jeden wielostronicowy plik PDF, opis prac nie jest wymagany (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania). List motywacyjny, oświadczenie i potwierdzenie opłaty powinny być zapisane jako osobne pliki.

Całość powinna być przesłana w jednej wiadomości email jako jeden załącznik nie przekraczający 25 MB opisany Imieniem i Nazwiskiem kandydata, na adres rzezba.jednolite.2021@asp.gda.pl

Nadesłanie niekompletnej teczki  dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Teczka przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomość  nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

28.06.2021

Godzina 9:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO I ETAPU EGZAMINÓW godzina 9:00

Miejsce: strona internetowa asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

28.06 – 01.07.2021

I ETAP  -  EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin jednozadaniowy, mający charakter konkursowy, przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Egzamin odbędzie się w formie zdalnej.

Egzamin polegać będzie na własnoręcznym stworzeniu portretu rzeźbiarskiego w skali 1:1.  W zakres egzaminu wchodzi wykonanie rzeźby i przesłanie wymaganej dokumentacji zdjęciowej .

Dokumentacja fotograficzna modela do wykonania portretu, zostanie udostępnione kandydatom/ kandydatkom na stronie internetowej  asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne

Publikacja tematu: 28.06.2021 godzina 10.00 (dostęp do 01.07.2021 godzina 16:00)

Czas na wykonanie zadania i przesłanie dokumentacji: do 01.07.2021 do godziny 16:00

Adres do przesłania dokumentacji zadania egzaminacyjnego wraz z oświadczeniem: rzezba.jednolite.2021@asp.gda.pl

(po godzinie 16.00 przesłanie dokumentacji zadania będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Wymagania formalne w I etapie:

 1. Należy zaopatrzyć się w glinę do wykonania rzeźby, około 10 kg (glinę można zakupić w jednym ze sklepów internetowych)
 2. Należy przygotować narzędzia rzeźbiarskie, np. nóż, pobijak do gliny.
 3. Pod rzeźbę można wcześniej przygotować konstrukcję, tutorial  (20+) Facebook 
 4. Dokumentacja zdjęciowa: po zakończeniu pracy należy wykonać dokumentację zdjęciową rzeźby, na neutralnym tle bez zniekształceń, ujęcie z przodu, trzy czwarte, z profilu i z tyłu. Zdjęcia najlepiej wykonać przy oświetleniu bocznym dziennym.
  Format: jpeg, rozdzielczość 150 dpi
 5. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

Dokumentację zadania wraz z oświadczeniem należy przesłać w jednej wiadomości email jako jeden załącznik opisany Imieniem i Nazwiskiem, nie przekraczający wielkości 10 MB.

Przesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.  

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

02.07.2021

Godzina 17:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU: godzina: 17:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce strona internetowa asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 19:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 19:30  czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z rzezba.jednolite.2021@asp.gda.pl za pomocą komunikatora  w IRK do godziny  20:00. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 20:30.

06.07.2021

 

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata przesłanych w portfolio drogą elektroniczną oraz zrealizowanego w I etapie zadania egzaminacyjnego w kontekście problematyki wybranego kierunku. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz jego zainteresowaniami z zakresu rzeźby oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zdanie pytań w oparciu o dane osobowe  wprowadzone do IRK. 

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

08.07.2021

Godzina 15:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW 

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce strona internetowa asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

09 - 15.07.2021

 

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można także dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 15 osób.