Rekrutacja 2024

Rezygnacja z egzaminu / rezygnacja z podjęcia studiów

Rezygnacje:

  1. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z podjęcia studiów zobowiązani są niezwłocznie poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o rezygnacji z podjęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać pocztą na adres Biura Rekrutacji.
  1. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z przystąpienia do egzaminu wstępnego winni złożyć oświadczenie wysłane pocztą na adres Biura Rekrutacji lub w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres: sok.rii@asp.gda.pl, minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego